visby ringhmur kriget 1288 ringmur   massgravar
   Hem    Medeltidsveckan   Visby stad   Visbys utveckling   Slaget 1361   Bilder Gotland   Meny Visby    Karta Gotland    Om
This page in English         Este página en español
 

Medeltiden gav Gotland många fördelar jämfört med andra delar av Östersjöområdet med sitt centrala läge. En stor del av handeln i Östersjön skedde med flera städer i Tyskland som Lübeck, Wismar, Hamburg och likadant med flera städer i Polen. Det var framför allt Visby som ingick i denna skara från Sverige. Efterhand växte organisationen och vissa städer hade endast handelskontor. Visby blev också ett attraktivt mål för personer med andra intentioner än handel. Ett exempel är vitalianerna som under slutet av 1300-talet och hela 1400-talet härjade som sjörövare i Östersjön, ofta med Gotland som bas.
 Omkring 1250 började staden Visby bygga en 6 meter hög mur, men på den tiden hade den bara 4 stora torn på strategiska platser. Den äldsta delen som nu kallas Kruttornet byggdes 1166. Men många anledningar gav medborgarna tankar om något större, och de var rika. Brytningen mellan stad och landsbygd, och därmed uppförandet av den första muren, kan ha med Visbys behov av oberoende i handeln. Kriget som utbröt 1288 mellan Visbys medborgare, stödda av tyskarna, och landsbygdens befolkning, med stöd av estländska knektar, gav Visbys medborgare anledning att fortsätta arbetet med muren.

Den här gången gav påbyggnaden en på vissa ställen en 11-12 meter hög mur med torn. Mellan dessa marktorn byggdes 22 hängande sadeltorn. Av de senare är ännu 9 intakta. Tornen hade 4-6 våningar varifrån soldaterna kunde strida, och på murens baksida fanns hängande väktargångar för transport mellan de olika tornen. De flesta tornen är byggda med tre sidor, det är endast de äldre tornen som är byggda med 4-sidiga plan. Paradoxalt nog var det landsbygdens socknar som långt senare måste bygga de stora tornen. Om en socken var liten kunde den göra arbetet tillsammans med andra socknar. Den här gången blev själva ringmuren starkare och mycket högre, ibland upp till 11 meter hög.
Anmärkningsvärt är att de starkaste delarna av stadsmuren är byggd för skydd mot landsbygdens invånare, och inte mot attacker från sjösidan. Muren på landsidan är också byggd med en modernare teknik än sjösidans tidiga murbygge. Där har man inte varit så noggrann med val av stenblock. Vad man också kan se idag, är att sjösidans 1,4 km långa mur sjunkit på grund av den byggts på sandgrus.  

Flera massgravar har hittats utanför ringmuren. Valdemar Atterdags invasion av Gotland avslutades med ett slag strax utanför Visby ringmur året 1361. Platsen kallas Korsbetningen. En av dessa massgravar har sparats för framtida utgrävningar. Du kan läsa mer om slaget via "Kriget 1361" i menyn.
Vi får inte glömma att nämna slaget som vid Fjäle i Mästerby som skedde några dagar innan då 800 bönder avled. Sjællandske Krønike nämner år 1365 bataljer på landsbygden innan hären kom till Visby, Strelow år 1633 mer specifikt två slag i Mästerby.
Visborgs Slott, byggdes ihop med själva ringmuren, men slottet sprängdes av danskarna 1679, när dom tidigare hade tvingats att överlämna Gotland till Sverige.

 
gravar
visby ringmur

 En kopia av en rustning gjord i läder och järnplattor. Olika modeller hittades i mass-gravarna utanför muren, många av rustningarna (cirka 50) har nyskapats av Margareta och Göran Hoas, Västerhejde. Många av modellerna kan ses på Gotlands Museum vid Strandgatan. Där finns också en stor modell av hur Visby var byggt under medeltiden.


Visby
 
 
gravar
 

 

I parken bakom den norra delen av Visby ringmur kan du se en liten modell av hur muren troligen såg ut för över 700 år sedan. Under dessa århundraden har många av tornen använts som magasin. 'Dalmanstornet', en av de större tornen, fick 1784 ett nytt tegeltak. Och nyligen blev samma torn kompletterad med en bro över vallgraven. Det fanns inga vattengravar runt ringmuren, förutom den del som vätter mot havet. Materialet som användes var kalksten som togs från näromgivningen, och dessa 'naturliga' gravar gav staden ett dubbel försvar.

Modellen av Snäckgärdsporten är gjord av Henry Hallroth.


Author: Göran Smitterlau
 
visby botanical garden
Copyright ©   År: Se "Hem" visbysweden.com Tjelvarvägen 18, 62142 Visby, Sweden Telefon: +46-735-057919 Startad februar1 2002
empress tree