valdemar atterdag gotland 1361 medeltidsveckan visby soldater visby 1361
  Hem    Medeltidsveckan   Visby stad   Visbys utveckling   Visby ringmur   Bilder Gotland   Karta Gotland   Visby   Länkar
This page in English         Este página en español
 

Det är år 1361 och medborgarna i Visby höll på med sina vardagliga bestyr. Vad dom inte visste, var att kung Valdemar Atterdag av Danmark och hans soldater var på väg till Gotland. Gutarna hade fått besked från den svenske kungen att Öland redan var intaget av danskarna. Visby, som nära nog fungerade som en egen republik till Sverige (se Wikipedia), hade under senare delen av medeltiden börjat förlora sin plats som den största och rikaste staden i riket. Gotland hade sedan tidigare en överenskommelse om tullfrihet med svearna. Gutarna var inte skyldiga att betala krigsskatt eller att gå i krig för svearna, undantaget ifall påbud om korståg mot hedningar kom. I några fall handlade det om ryssar, men även strider i nuvarande Finland.

 


  medeltidsveckan gotland  Koggen var det handels- och krigsfartyg som användes i Östersjön under 1200-1300talen, här målad av Axel Nelson.
Klicka för förstoring.
    ©  Axel Nelson

Som på andra håll i norra Europa bildades hansor, vilka var sammanslutningar av beväpnade handelsskepp. I Visby kallades ett av dessa handelssällskap "Tyska Gotlandsfarare-sällskapet". Förebild var det danska Gotlandsfarare-sällskapet, vilket bildades på 1170-talet. De kommande åren bosatte sig en hel del ryssar, danskar och speciellt tyska handelsmän sig i Visby. Det var också de bofasta tyskarna av detta sällskap som byggde domkyrkan S:ta Maria.

 

 

 Visby gick under 1280-talet med i "Wendiska stadsförbundet" som bestod av städer som Lübeck, Rostok, Riga o.s.v.. Med detta var banden mellan stad och landsbygd brutna. Det var först 1356 som det verkliga Hansan bildades. Många handelsfartyg från Tyskland och Novgorod i Ryssland kom under medeltiden till Visby hamn, vilken numera är den riksbekanta och vackra parken Almedalen. Idag finns endast en damm kvar av den dåvarande hamnen.
 Även landsbygden på Gotland hade många framgångsrika personer. För att bli respekterade, samt visa att de bytt religion, byggde många av landsbygdens herremän sin egen kyrka. Dessa stenkyrkor är förvånandsvärt stora med höga torn, och man använde tyska stenhuggare och italienska målare. Dessa hantverkare reste mellan olika delar av Europa, ofta med fara för eget liv. Detta är anledningen till varför Gotland har nästan 100 kyrkor. Nästan alla är byggda under medeltiden, och för att genomföra arbetet krävdes stora rikedomar av enskilda medborgare. En massa förvecklingar mellan stads- och landsbygdsfolket, gjorde att befolkningen i Visby byggde sin 3,5 km långa ringmur. Det var med stark påverkan genom utändska handelsintressen. år 1288 bryter kriget ut mellan borgarna i Visby och den gotländska allmogen. Kung Magnus Ladulås straffar Visbyborna genom att ta bort frihandelsavtalet. Detta är början till en minskad transithandel via Gotland.

 


  visby ringmur

Tillbaka till kung Valdemar... han landsatte sina trupper den 22:a juli 1361 på västra kusten av Gotland, och planen var inte att segla direkt till Visby. Valdemars 2000-2500 soldater mötte motstånd från allmogen, två drabbningar i de under medeltiden träskliknade markerna nära landstigningsplatsen. Det är lätt att anta att en del av soldaterna var servicepersonal som spejare, kockar, skogshuggare och liknande. Vad man även kan "anta" är att det inte handlade om tre skepp, utan cirka 40 stycken. Regalskeppet Vasa hade en rekommendation på 133 sjömän och 300 soldater. Och det var 267 år efter det att danskarna kom. Byggnadstekniken av krigsfartyg hade utvecklats en hel del under denna tidsperiod. Anledningen till förhindrandet av ett snabbt avancemang till Visby var helt enkelt att den danska hären inte hittade en plats att ta sig igenom markerna. Vid den tiden var en tredjedel av Gotland träskmark. Dag två dog ungefär 800 bönder vid Fjäle myr i Hässelby, innan Valdemar fortsatte till Visby. Gravarna har ännu inte hittats, men massor av föremål har hittats som indikerar ett stort fältslag. Den 27:e juli stod ett stort slag vid Korsbetningen mellan skickliga danska soldater och Gotlands allmoge, 300 meter från Visby ringmur. Bönderna var dåligt beväpnade, cirka 1800 av allmogen blev dödade, uppskattningsvis 100 danska soldater. Kungens soldater slog ihjäl även de svårt sårade gotlänningarna med yxor och spikklubbor. Allt det här hände bara elva år efter det att digerdöden, på engelska "the Black Death" eller 'pestilencia' som samtida kallade dessa sjukdomar, besökte ön.

 Med ny teknik har arkeologerna förstått vad som hände denna tragiska dag i juli 1361. Fem massgravar har upptäckts, varav en bevarats för framtida forskare. Mycket av det som hittats visas på det välbesökta Gotlands Museum vid Strandgatan, bl.a. ett kranium med 3 fastkilade pilspetsar, rustningar med mera. Den första graven grävdes ur 1905, och varje grav har hundratals offer. Sentida utforskningar har visat att en tredjedel av den gotändska bondearmén var barn, gamla män och krymplingar. Medan den gotändska allmogen tillsammans med estländska knektar stred mot Valdemars soldater, beskådade stadsborna förödelsen från ringmuren. Det mesta av ovanstående är ren fakta. Det södra tornet, idag kallat Söderport, är annorlunda än de andra då den har tre öppningar, bara en är farbar med bilar idag (endast för innerstadsboende), men det är en betydligt senare ombyggnad som inte skulle accepteras idag. Det var utanför det tornet som den danska hären invaderade Visby efter ett blodigt fältslag.

Det finns få bevis av vad som hände när Valdemar Atterdag med sina soldater passerat Visby ringmur. Det sägs att Valdemar beordrade att en del av muren revs, och sedan krävde av stadens folk att bygga upp denna del igen, nu med tinnar. Det är den enda delen av hela ringmuren som har 13 tinnar. Tidigare var det landsbygdsfolket som fick bygga muren, men kungen lät det vara en skymf mot stadsborna. Dessutom krävde han dyrbart privatägt och kyrkligt silver samt andra skatter från staden, det är säkerställt. Detta är märkligt nog upptakten till att öns invånare och turister på Gotland har sina medeltida event. Medeltidsveckan hålles i augusti, vecka 32. Observera att för utländska besökare kan det vara detsamma som v. 33 i deras almanackor. En bra beskrivning är istället att säga "den första hela veckan i augusti (söndag-söndag)".
 Helt säkert klär de flesta upp sig i alltför kostsamma kläder, verkligheten såg nog annorlunda ut på den tiden. Musiker kommer till Gotland från hela Europa, clowner skojar och stadens två borgmästare (från Sverige och Tyskland) visar sin makt när tusentals människor vandrar genom Visby. Under medeltidsveckan finns flera tornerspel och aktiviteter. Det finns många medeltidsläger, där medlemmarna försöker leva så verklighetsnära som möjligt. Medeltidsveckan har blivit en tradition, 2021 blir det 38:e gången som folk lever medeltidsliv genom Medeltidsveckan Gotland, vilket inspirerar allt fler att göra likadant efterföljande år. I visbysweden.com:s fotomeny finns bilder från olika medeltidsveckor.

 
   

Vid tangenterna: Göran Amitterlau

 

 

Visby ringmur 1361
Var det verkligen med bågen i hand som Valdemar Atterdag togs emot av stadsborna? Här ses ett av många event där Wisby Bågskyttar förbereder sig inför fullsatta läktare på tournamentsarenan.
visby

Rekonstruktion av Snäckgärdsporten utförd 2009.
 


slaget vid
Copyright ©   År: Se "Hem" visbysweden.com Tjelvarvägen 18, 62142 Visby, Sweden Telefon: +46-735-057919 Startad februari 2002
Visby ringmur 1361