visby medeltidsveckan gotland

Ett krig under medeltiden - Gotland 1361

Historien bakom medeltidsveckan Gotland.

under medeltiden  information
Hem  Medeltidsveckan  Visby stad  Visbys utveckling  Ringmur  Kriget 1361  Bilder  Meny Visby  Karta Gotland  Om  Länkar
This page in English         Este página en Español
 

Det är år 1361 och medborgarna i Visby höll på med sina vardagliga bestyr. Vad dom inte visste, var att kung Valdemar Atterdag av Danmark och hans soldater var på väg till ön. Gutarna hade fått besked från den svenske kungen att Öland var besatt av danskarna.
 Visby hade under senare delen av medeltiden börjat förlora sin plats som den största och rikaste staden i riket. Gotland hade sedan tidigare en överenskommelse om tullfrihet med svearna. Gutarna var inte skyldiga att betala krigsskatt eller att gå i krig för svearna, undantaget ifall påbud om korståg mot hedningar kom. I några fall handlade det om ryssar, men även strider i nuvarande Finland.

 


  medeltidsveckan  Koggen var det handels- och krigsfartyg som användes i Östersjön under 1200-1300talen, här målad av Axel Nelson.
Klicka för förstoring.
    ©  Axel Nelson

Som på andra håll i norra Europa bildades hansor, vilka var sammanslutningar av beväpnade handelsskepp. I Visby kallades ett av dessa handelssällskap "Tyska Gotlandsfarare-sällskapet". Förebild var det danska Gotlandsfarare-sällskapet, vilket bildades på 1170-talet. De kommande åren bosatte sig en hel del ryssar, danskar och speciellt tyska handelsmän sig i Visby. Det var också de bofasta tyskarna av detta sällskap som byggde domkyrkan S:ta Maria.

 

 

 Visby gick under 1280-talet med i "Wendiska stadsförbundet" som bestod av städer som Lübeck, Rostok, Riga o.s.v.. Med detta var banden mellan stad och landsbygd brutna. Det var först 1356 som det verkliga Hansan bildades. Många handelsfartyg från Tyskland och Novgorod i Ryssland kom under medeltiden till Visby hamn, vilken numera är den riksbekanta och vackra parken Almedalen. Idag finns endast en damm kvar av den dåvarande hamnen.
 Även landsbygden på Gotland hade många framgångsrika personer. För att bli respekterade, samt visa att de bytt religion, byggde många av landsbygdens herremän sin egen kyrka. Dessa stenkyrkor är förvånandsvärt stora med höga torn, och man använde tyska stenhuggare och italienska målare. Dessa hantverkare reste mellan olika delar av Europa, ofta med fara för eget liv. Detta är anledningen till varför Gotland har nästan 100 kyrkor. Nästan alla är byggda under medeltiden, och för att genomföra arbetet krävdes stora rikedomar av enskilda medborgare. En massa förvecklingar mellan stads- och landsbygdsfolket, gjorde att befolkningen i Visby byggde sin 3,5 km långa ringmur. Det var med stark påverkan genom utändska handelsintressen. år 1288 bryter kriget ut mellan borgarna i Visby och den gotländska allmogen. Kung Magnus Ladulås straffar Visbyborna genom att ta bort frihandelsavtalet. Detta är början till en minskad transithandel via Gotland.

 


  ringmur

Tillbaka till kung Valdemar... han landsatte sina trupper den 22:a juli 1361 på västra kusten av Gotland, och planen var inte att segla direkt till Visby. Valdemars 2500 soldater mötte inte mycket motstånd från allmogen, förutom två mindre drabbningar i de, under medeltiden, träskliknade markerna nära landstigningsplatsen. Dag två dog ungefär 800-1000 bönder vid Fjäle myr. Gravarna har ännu inte hittats. Den 27:e juli stod ett stort slag vid Korsbetningen mellan skickliga danska soldater och Gotlands allmoge, 300 meter från Visby ringmur. Bönderna var dåligt beväpnade, cirka 1800 av allmogen blev dödade, uppskattningsvis 100 danska soldater. Kungens soldater slog ihjäl även de svårt sårade gotänningarna med yxor och spikklubbor. Allt det här hände bara elva år efter det att digerdöden, på engelska "the Black Death", besökte ön.

 Med ny teknik har arkeologerna förstått vad som hände denna tragiska dag i juli 1361. Fem massgravar har upptäckts, varav en bevarats för framtida forskare. Den första graven grävdes ur 1905, och varje grav har hundratals offer. Sentida utforskningar har visat att en tredjedel av den gotändska bondearmén var barn, gamla män och krymplingar. Medan den gotändska allmogen tillsammans med eständska knektar stred mot Valdemars soldater, beskådade stadsborna förödelsen från ringmuren. Det mesta av ovanstående är ren fakta. Det södra tornet är annorlunda än de andra då den har tre öppningar, bara en är farbar med bilar idag (endast för innerstadsboende). Det var utanför det tornet som den danska hären invaderade Visby efter ett blodigt fältslag.


Det finns få bevis av vad som hände när Valdemar Atterdag med sina soldater passerat Visby ringmur. Detta är märkligt nog upptakten till att öns invånare och turister på Gotland har sina medeltida fester. Medeltidsveckan hålles i augusti, vecka 32. Observera att för utländska besökare kan det vara detsamma som v. 33 i deras almanackor. En bra beskrivning är istället att säga "den första hela veckan i augusti (söndag-söndag)".
 Helt säkert klär de flesta upp sig i alltför kostsamma käder, verkligheten såg nog annorlunda ut på den tiden. Musiker kommer till Gotland från hela Europa, clownerna skojar och stadens två borgmästare (från Sverige och Tyskland) visar sin makt när tusentals människor vandrar genom Visby. Under medeltidsveckan finns flera tornerspel och aktiviteter. Det finns ett antal medeltidsäger, där medlemmarna försöker leva så verklighetsnära som möjligt. Medeltidsveckan har blivit en ny tradition, 2013 blir det 30:e gången som folk lever medeltidsliv genom Medeltidsveckan Gotland, vilket inspirerar allt fler att göra likadant efterföljande år. I visbysweden.com's fotomeny finns bilder från olika medeltidsveckor.

 
   

Vid tangenterna: Göran Amitterlau

 
 

medeltidsveckan

Var det verkligen med bågen i hand som Valdemar Atterdag togs emot av stadsborna? Här ses ett av många event där Wisby Bågskyttar förbereder sig inför fullsatta läktare.
visby

Rekonstruktion av Snäckgärdsporten utförd 2009.
 


Copyright © 2002 visbysweden.com Tjelvarvägen 18, 62142 Visby Telefon: +46-735-057919 Start februari 2002